I Love Life – Inspiratie

Eigenwaarde kun je alleen zelf bepalen

De waarde die je jezelf toekent, de eigenwaarde, is gebaseerd op…. Ja, waarop eigenlijk? Wordt dat bepaald door wat je op je salarisstrookje staat, je maandelijkse omzet, de waarde van je woning, de studieresultaten van je kinderen, de zorg die je geeft aan je ouders? Of wordt je waarde bepaald door het aantal complimentjes dat je ontvangt, de vrienden die je hebt of het vrijwilligerswerk dat je doet?

Hoe assertief moet je zijn om je eigenwaarde te bepalen?

Kun je waarde hangen aan iemands leven en is de een meer waard dan de ander? Is een autochtoon meer waard dan een allochtoon? Is iemand in de kracht van zijn leven meer waard dan een 60 er? Is een extravert persoon meer waard dan een introvert persoon?

Er is geen een duidend antwoord. Waarde wordt door veel factoren bepaald. Assertiviteit is er een van. Het belangrijkste is echter dat jij jezelf waardevol vindt en zelfwaardering hebt.

Eigenwaarde kun je op twee manieren bij jezelf bepalen:

Door wat een ander van je vindt

Door wat je van jezelf vindt

En dan is in mijn optiek de tweede belangrijker dan de eerste. Jouw waarde is dat wat jij jezelf toekent. Een ander kan je allerlei eigenschappen toedichten en complimenten geven, afkraken of twijfels hebben: het is aan jou hoe je die ontvangt en opneemt. Wat een ander van jou vindt heeft invloed, evenals het moment waarop je jezelf een waarde toekent.

Met mijn klanten bij I Love Life Coaching een ‘waarde meting’, onverwacht vraag ik hen wat hun zelfwaardering is in het algemeen, als partner, ouder, collega of kind.

Sandra schatte zichzelf op bepaalde gebieden laag in. Ze had overal een verklaring voor en liet die vooral afhangen van hoe ze veronderstelde dat een ander over haar dacht! Dat bleek dus invloed te hebben op alles wat ze deed in haar werk en leven. ‘Wat zou een ander er wel niet van denken’

Verhoog je eigenwaarde

Je eigenwaarde kun je op allerlei manieren verhogen. Dat kan heel doelgericht met behulp van 6 vragen:

  1. Wat is je eigenwaarde nu? Geef het spontaan een cijfer.
  2. Waarom zou je je eigenwaarde willen verhogen?
  3. Wat levert het op als je je eigenwaarde verhoogt? Hoe zie je jezelf dan?
  4. Wat is de oorzaak van je lage eigenwaarde?
  5. Wat kun je doen om je eigenwaarde te verhogen?
  6. Wanneer onderneem je actie?

Je kunt jezelf ook aanleren om bij elke gedachte die je hebt te bepalen of het jouw mening is of die van een ander. Of je er waarde aan kunt hechten of niet. Uiteindelijk ben jezelf degene die jouw waarde bepaald.

Sandra kreeg als implementatie één dag het turven van negatieve gedachten naar zichzelf toe. Het was confronterend hoe vaak ze zichzelf negatief bejegende! Aansluitend leerde Sandra om elke negatieve bejegening om te zetten in iets positiefs. Van ‘trut, je bent weer te laat’ naar ‘gelukkig meid, je bent veilig gearriveerd’. Gaandeweg steeg haar eigenwaarde en daarmee haar zelfvertrouwen. Resultaat van deze en meerdere implementaties: een andere baan waar ze zichzelf in eerste instantie niet goed genoeg voor vond.

Pas dit toe en je voelt je waardevol?

Welnee, de implementatie van Sandra leert je om van een vijf naar een acht te gaan. Dusdanig dat je een realistische kijk op jezelf krijgt. Op momenten dat: het even tegenzit, anderen je minder waarderen, je minder geweldig bent dan je dacht, weet je dat het een moment opname is.

Kijk dan even in de spiegel en zeg: “ik vind het niet belangrijk wat anderen van me vinden, wat vindt jij daarvan?” En lach dan eens flink om je capriolen dan weet je je waarde weer.

Wat doe jij om je eigenwaarde te behouden of te verhogen? Reageer in onderstaand commentaarveld, ik ben benieuwd naar jouw manieren en leer daar graag van.

Op jouw eigenwaarde!

Michaëla Wierdsma

Michaëla Wierdsma

PS: DEEL dit artikel alsjeblieft met jouw netwerk door op de FacebookLinkedInTwitter en Google  knoppen te klikken, want zo kunnen je vrienden in jouw netwerk ook van dit materiaal profiteren.

Foto: Christopher Sardegna

No Comments

Be the first to start a conversation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2016, I Love Life. Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en onderhouden door websitedienstverlening.nl ILoveLife is een geregistreerd handelsmerk.